Portál AbcLinuxu, 18. září 2019 14:11

Česká pirátská strana: Stát je v oblasti IT nekompetentní

17. 5. 2010 | Robert Krátký
Články - Česká pirátská strana: Stát je v oblasti IT nekompetentní  

Česká pirátská strana hodlá prosazovat svobodný software ve státní správě a chce zavést otevřenou databázi pro informační registry, která bude logovat přístupy k informacím občanů. ČPS nesouhlasí s tím, že stát všem právnickým osobám přikazuje používat operační systém Microsoftu, a vehementně vystupuje proti ACTA a poplatkům pro OSA, které nazývá výpalné. Strana je proti politice represí v oblasti copyrightu a současné autorské zákony podle ní brání kulturnímu a informačnímu rozvoji.

Poznámka redakce: Tento článek je součástí série rozhovorů s představiteli vybraných politických stran před parlamentními volbami 2010. Následujícím stranám jsme rozeslali stejnou sadu dotazů, abychom jim umožnili se vyjádřit k tématům blízkým zaměření portálu AbcLinuxu.cz:

(Rozhovory vycházejí v abecedním pořadí podle názvů stran. Redakční úpravy textů spočívaly pouze v odstranění mluvnických či terminologických chyb.)
Česká pirátská strana, logo

Odpovídá Jakub Michálek, člen komise pro copyright a internet.


1) Hodláte zjišťovat možnosti úspor ve státní politice nákupu IT řešení? Pokud ne, v čem spatřujete výhody současné praxe? Pokud ano, jaké postupy chcete při uvažovaných změnách uplatnit?

Prosazujeme otevřené systémy pod svobodnou licencí, se kterými máme zkušenost. Otevřené systémy zaručí interoperabilitu bez dalších nákladů a přezkoumatelnost zdrojového kódu. Tím pádem se zvýší i bezpečnost systému. Spousta informací je rozdrobena na různých portálech; shrnující portál portal.gov.cz bohužel vůbec nedostačuje. Například ve zdejší Sbírce zákonů nenajdete starší znění, chybí základní navigace zákonem, provázání předpisů hyperlinky a různá kritéria vyhledání, která jsou při současném havarijním stavu našeho právního řádu nezbytností. Kritérium FOSS se musí stát při výběrech softwarových řešení samozřejmostí, protože nám ušetří peníze.


2) Považujete Linux a open source software za přijatelnou alternativu k proprietárnímu softwaru v oblasti veřejné správy? Pokud ne, kde vidíte nedostatky? Pokud ano, jaké jsou podle vás výhody?

Linux výhradně používáme na našich systémech a jsme s ním spokojeni. Použití Linuxu na serverech a desktopech státní správy podpoří provázanost systémů a usnadní jejich centrální správu, například aktualizaci softwaru. Pro státní informační registry prosazujeme FOSS databázi, která bude dostatečně výkonná a zahrne i logování všech přístupů k informacím občanů, aby je viděly jen pověřené osoby a občané dostali zprávu o tom, kdykoliv úřad přistupoval k jejich osobním údajům. Taková ochrana zamezí špehování občanů.


3) Jaké jsou vaše plány pro zlepšení počítačové gramotnosti studentů a obyvatel? Figuruje v těchto plánech používání open source softwaru?

„Nelze připustit, aby komunikace s úřady vyžadovala software od konkrétní firmy.“ Dosavadní státní informační systémy typu datových schránek jsou vybudované na proprietárních systémech. Stát všem právnickým osobám přikazuje používat operační systém Microsoftu. S tím nesouhlasíme, protože používáme svobodný a otevřený software (FOSS), který stát nepodporuje.

Státní zásahy v oblasti IT jsou nekompetentní, například vlajková loď státní správy portal.gov.cz. Vždyť odkaz na zákon z tohoto portálu nelze ani citovat, protože tamější URL na paragraf zákona má několik řádků a obsahuje všelijaké identifikátory. Bohužel dosavadní snahy o zapojení informačních technologií do veřejného života byly kontraproduktivní, a proto bude potřeba vybudovat strukturu znova a pořádně. Přitom využijeme zkušeností z Estonska, které se osvědčily.

Podpora FOSS je základním bodem programu České pirátské strany: „Budeme podporovat svobodné formáty a software ve veřejném sektoru včetně škol.“ Počítačovou gramotnost podpoříme tím, že státní informační systémy podle našeho programu přesvědčí občany, že jim ušetří čas i peníze a že komunitní projekty na Internetu překonávají zastaralé encyklopedie, knihy a tištěné časopisy. Stavíme na informační společnosti a navrhli jsme konkrétní opatření prosazující OpenAccess. OpenAccess znamená otevřené dveře k informacím, svobodné sdílení vědeckých publikací vysokých škol a výzkumných pracovišť a digitalizaci našeho kulturního bohatství. Informační společnosti musí vládnout informace svobodné, nikoliv zotročené. Viz http://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/kci:openaccess.


4) Budete prosazovat používání otevřených standardů dokumentů, např. v Evropě i ve světě často nasazovaného formátu openDocument (ODF) namísto proprietárních formátů?

Ano. „Zabráníme patentům na software a datové formáty, protože brzdí technologický rozvoj, omezují běžné uživatele a reálně ohrožují existenci malých a středně velkých podniků v oblasti IT.“ Místo proprietárních formátů budeme prosazovat jednoduché aplikace formátu XML jako právě vámi navrhovaný ODF. Osobně, ovšem takto detailně to strana nediskutovala, dávám přednost exportu minimalistického XML dokumentu do TeXovského formátu. Dokumenty vytvořené v TeXu by uspořily peníze za hlavičkové papíry a vytvořily skutečně profesionální výstup a dokumenty úřadů sjednotily, včetně PDF odkazu na paragraf zákona.


5) Jaký je váš postoj k donedávna tajně projednávané dohodě ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)? Je potřeba další dokument nad rámec WTO a WIPO?

Česká pirátská strana tento dokument a způsob jeho projednávání od počátku odsuzovala a zorganizovala proti němu petici. Celoevropské úsilí pirátských stran na odmítnutí myšlenky zostřeného dohledu nad duševním vlastnictvím na hranicích korunoval úspěch pirátského europoslance Christiana Engströma, který prosadil zveřejnění textu připravované smlouvy. Předpokládáme, že veřejné rozhořčení nad nepřijatelnými zásahy do soukromí donutí komisi opustit záměr prosazovat za peníze evropských občanů zájmy americké filmové lobby a že tento návrh stáhne. Všichni piráti v Europarlamentu tuto smlouvu zcela jistě odmítnou.


6) Je podle vás nutné přitvrdit zákony na ochranu duševního vlastnictví, nebo naopak systém reformovat a přizpůsobit novým technologiím a možnostem šíření chráněných děl?

V situaci, kdy zákony považují sdílení informací za trestný čin a předepisují trest odnětí svobody až na 8 let, už není jasné, jak by se dalo přitvrdit. Současná politika trestních represí je neudržitelná a ukazuje, že „je v ní cosi shnilého“. Česká pirátská strana tvrdí, že v době Internetu nemá smysl chránit výrobce záznamu a jiné distributory, jak to dělá současný autorský zákon, a prosazuje model, který odpovídá obchodním modelům v době Internetu, tj. dobu ochrany autorských děl do deseti let.

Současné autorské zákony budou do budoucna jen bránit kulturnímu a informačnímu rozvoji: Nejlepším příkladem jsou zákazy firmě Google, která společně s americkými univerzitami naskenovala desítky milionů knih, celé knihovny Harvardu, Michiganu, Stanfordu a Oxfordu. Všichni vědci, studenti a ostatní badatelé jsou ve jménu dávno mrtvých autorů o tyto informace připraveni. Česká pirátská strana nabízí životaschopný model podporující informační svobodu a sdílení informací za nekomerčními účely. http://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/volby2010:komplet#copyright.


7) Proč souhlasíte, či nesouhlasíte s povinným paušálním poplatkem organizaci OSA (Ochranný svaz autorský) při nákupu prázdných úložných médií, tiskáren a dalších produktů, které by teoreticky mohly být zneužity k nelegálnímu šíření chráněného obsahu?

Není to jen OSA, kdo profituje z tohoto poplatku. Poplatek za tiskárny jde jinému svazu, Dilii. Tyto svazy jsou „soukromými sdruženími a podle nás nemají vybírat daně, tím spíš výpalné za domnělé užití chráněných děl“. Poplatek za předpokládané užití informace, kterému se nelze vyhnout, se vůbec neslučuje s informační společností, v níž stát musí sdílení informací podporovat, nikoliv mu bránit. Uvedené svazy jsou zcela netransparentní a shrábnou poplatky i za ty, kteří s tímto výpalným nesouhlasí. Stav, kdy autor díla platí kolektivnímu správci poplatek za užívání vlastního díla, je zcela nepřípustný.

Tyto poplatky kolektivním správcům, které se „ospravedlňují“ jako náhradní odměna za volné užití, jsou zcela neudržitelná monopolizace a svojí pochmurnou groteskností připomínají komunistickou kolektivizaci padesátých let. Nejhorší situace je u paměťových médií, za která vybírá nejvíce peněz OSA. „Výpalné sice nasměrovalo do populární hudby mohutný penězovod, čímž získala prostředky na propagaci. Ale tyto prostředky ji nečestně zvýhodnily proti ostatním žánrům, například vážné nebo alternativní hudbě. Stát tak pod tlakem zájmové skupiny narušil přirozenou konkurenci hudebních žánrů. Budeme prosazovat zrušení výpalného.“ Podle mého názoru tyto poplatky jen dále podporují normalizační šoubyznys, který měl už dávno odumřít. http://www.ceskapiratskastrana.cz/wiki/volby2010:komplet#copyright.


8) Chcete něco doplnit ke kterémukoliv z uvedených témat?

Mimo položené otázky chci zdůraznit, že různé copyrightové zákony působí retroaktivně, protože zavádí novou ochranu na díla, která už vypršela, například takto byla například obnovena ochrana na díla Karla Čapka nebo Karla Poláčka. Takové zákony tím zmařily investiční záměry, do kterých investovali jedinci a společnosti, a porušily ústavní zásady zákazu retroaktivity a ochrany nabytých práv. Na rozdíl od nich bude Česká pirátská strana prosazovat takovou zákonnou úpravu, která nebude retroaktivní, tedy ochrana potrvá v rozsahu, kdy dílo vzniklo.

Výhoda České pirátské strany je jasná: Jako moderní a mladá strana nemáme tyto myšlenky jen na papíře, ale máme je především ve své hlavě a používáme je ve skutečnosti. Svobodný a otevřený software stojí ve středu našeho programu, a lze tak snadno zkontrolovat, zda se programu držíme. Všechny naše webové prezentace (web, piratopedie, fórum) pracují na FOSS z komunitních projektů a výsledky naší práce šíříme pod svobodnou licencí CC-BY-SA. Máme otevřené a propojené předpisy, transparentní bankovní účet a přímou demokracii používáme v praxi pro její efektivitu, nikoliv mediální efekt. Na FOSS řešení datových schránek přispěla Česká pirátská strana a její členové přes dvacet tisíc korun.

Záruku úspěchu pak poskytuje naše odhodlání „soustředit se jako strana výhradně na tyto body a jejich důsledky“, které již přineslo své ovoce při odtajnění smlouvy ACTA. Teď žádáme ve volbách mandát, abychom zavedli naše osvědčené principy i do státní správy a zastupovali v politice zájmy studentů, programátorů, uživatelů softwaru a všech, kteří chtějí svobodnou informační společnost.

Související články

Rozhovor: Josef Hruška (MV ČR) o open source ve státní správě
Ministryně Dana Bérová o postoji ministerstva k OSS/FS
Rozhovor: Jiří Kosek o OOXML, ODF a formátech obecně

Odkazy a zdroje

ceskapiratskastrana.cz

Další články z této rubriky

Michal Švec ze SUSE na téma Virtualizace a SLES
Rozhovor s Radkem Špimrem, IBM na téma nových serverů IBM Power Systems LC
Zpověď startupu na vlně IBM
ČVUT jako MIT? Lendl, Navrátilová, Jágr, Sáblíková, nebo absolvent FELu?
Práce vývojáře je dobrodružství

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.