Portál AbcLinuxu, 19. září 2018 07:36

VLC - 6 (správce vysílání)

24. 10. 2006 | Jiří Poláček
Články - VLC - 6 (správce vysílání)  

Poslední díl seriálu o přehrávači VLC media player se zaměřuje na používání jeho součásti VLM – správce vysílání, který umožňuje streamovat více multimediálních zdrojů zároveň a nabízet službu Video-On-Demand, video na přání.

Knihovny LIVE555 Streaming Media

Pro potřeby dnešního dílu o VLC jsem musel přehrávač zkompilovat znovu, abych získal podporu pro modul rtp a následně též služby VOD (Video On Demand – video na přání). Potřebné knihovny, pokud nejsou přímo dostupné z repozitářů naší distribuce, lze získat z webu live555.com; kompilační volby VLC pak doplníme o parametry enable-livedotcom a with-livedotcom-tree=/usr/lib/live (uvedení cesty ke knihovnám silně doporučuji, zdá se, že bez této volby překladač knihovny nenajde, nicméně dál svou práci dokončí a uživatel se pak diví, proč mu program nefunguje). Konkrétně jsem tedy instaloval s následujícími volbami:

./configure --enable-dvdread --enable-dvdnav --enable-dvb --enable-dvbpsi --enable-real --enable-aa --enable-ncurses --enable-skins2 --enable-v4l --enable-xosd --enable-realrtsp --enable-livedotcom --with-livedotcomtree=/usr/lib/live

Poznámka k nadcházející verzi 0.9.0: kromě toho, že se můžeme těšit na opravy chyb, pár vylepšení a počeštěné grafické rozhraní, mění se také názvy výše uvedených parametrů na enable-live555 a with-live555-tree.

Protokoly RTP, SDP a RTSP

Modul rtp nabízí směrové (unicast) a vícesměrové (mutlicast) vysílání po síti, tj. dělá v podstatě to samé, co modul standard za použití protokolu UDP, používá k tomu ovšem pro tyto účely určený protokol RTP (viz RFC 3550) s jeho vymoženostmi. Tou hlavní vymožeností, která je v modulu rtp dostupná, je vystavování souboru ve formátu SDP (Session Description Protocol, viz RFC 4566) popisující parametry vysílání. Může vypadat například následovně:

v=0
o=- 106166909550 2 IN IP4 127.0.0.1
s=Nazev vysilaneho proudu
i=Doplnujici popisek vysilaneho proudu
u=http://informace-o-filmu.com/
e=reziser@informace-o-filmu.com
t=0 0
a=tool:vlc 0.8.5
c=IN IP4 192.168.0.26
m=video 1232 RTP/AVP 96
a=rtpmap:96 MP4V-ES/90000
a=fmtp:96 profile-level-id=3; config=0000012000068400670c4810a0518f;
m=audio 1230 RTP/AVP 14
a=rtpmap:14 MPA/90000
b=AS:128

Z položek lze snadno odhadnout, že soubor SDP obsahuje informace o tom, odkud a kam se vysílá (připomínám, že RTP je vystavěno nad UDP), jaké složky proud obsahuje a případně nějaké doplňující popisky. Naladění takto vysílaného multimediálního proudu znamená zadaní adresy k souboru SDP uživatelem, zbytek již obstará přehrávač.

Aby těch protokolů nebylo málo, je nyní zapotřebí zmínit se také o RTSP (Real Time Streaming Protocol, viz RFC 2326), který se používá pro ovládání přenosu multimediálních dat – typicky právě v souvislosti s protokolem RTP. Plná implementace RTSP v důsledku umožňuje přímo v klientském programu vzdáleně pouštět a pozastavovat vysílaný zdroj, skákat z místa na místo apod. jako by byl přehráván z lokálního souboru (samozřejmě za předpokladu, že to povaha vysílaného zdroje umožňuje). V modulu rtp však bohužel lze za pomoci RTSP vysílaný zdroj pouze naladit, video na přání je tak nutno nabízet jiným způsobem (viz dále). Pro lepší orientaci v uvedených protokolech doporučuji nahlédnout do Wikipedie: [RTP], [SDP] a [RTSP].

Parametry modulu rtp

O vystavení souboru SDP se stará parametr příznačně pojmenovaný sdp a může nabývat obecně čtyř různých typů hodnot:

Povinným parametrem modulu rtp je dst pro určení cílové adresy vysílání. Podle dokumentace je výjimkou použití protokolu RTSP pro vystavení souboru SDP – v takovém případě se jako cíl dosadí adresa klienta, který vznesl požadavek, toto chování se mi však nepodařilo ověřit. Lépe to ozřejmí příklady:

vlc pisnicka.mp3 --sout '#rtp{dst=239.255.0.101, \
sdp=rtsp://192.168.0.100:8080/pisnicka.sdp}'

Uvedeným způsobem vysílanou písničku na multicastovou adresu naladíme následovně:

vlc rtsp://192.168.0.100:8080/pisnicka.sdp

Následující příklad distribuující SDP přes oznamování SAP ukazuje další parametry modulu rtp:

vlc video.avi --sout '#rtp{port-video=1430,port-audio=1230, \
dst=239.255.0.101,sdp=sap,name="Název vysílaného proudu", \
description="Doplnujici popisek k vysilanemu proudu", \
url="http://informace-o-filmu.com/", \
email="reziser@informace-o-filmu.com"}'

Parametry port-video a port-audio definují sudá čísla portů pro první stopy příslušné složky – případné další zvukové či videostopy budou vysílány na následujících sudých portech; liché porty jsou rezervovány pro ovládání vysílání dané složky (například právě protokolem RTSP). Konečně s pomocí parametrů name, description, url a email můžeme vysílaný multimediální zdroj popsat, význam má zejména zadání jména zdroje, které se následně objeví v seznamu skladeb oznamovaných prostřednictvím SAP.

Správce vysílání – VideoLAN Manager

VLM neboli VideoLAN Manager je součástí přehrávače VLC, s jejíž pomocí je možné zároveň streamovat více multimediálních zdrojů pomocí jediné instance VLC a nabídnout službu videa na přání. Správce se ovládá pomocí telnetového rozhraní (viz první díl), případně lze použít i webové rozhraní a částečně též klasické grafické rozhraní. Používání VLM poněkud nabourává doposud zažité zvyky ovládání přehrávače, pojďme si proto nejdříve osvětlit princip.

S pomocí VLM definujeme o ovládáme tři různé druhy elementů:

Elementy lze vytvářet a mazat, definovat i zobrazovat jejich nastavení a samozřejmě ovládat. Ukažme si pro začátek, jak s pomocí VLM streamovat totéž, co následujícím příkazem:

vlc video.avi --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8087}'

V následujících příkazech budeme pro ovládání VLM používat telnetové rozhraní, které si zpřístupníme pomocí následujících dvou příkazů:

vlc -I telnet &
telnet localhost 4212

Výchozí heslo je admin, pro nastavení telnetového rozhraní viz vlc -p telnet --advanced. Po přihlášení můžeme začít pracovat s VLM:

new PrvniVysilani broadcast
setup PrvniVysilani enabled
setup PrvniVysilani input video.avi
setup PrvniVysilani output #standard{access=http,mux=ts,dst=:8087}
control PrvniVysilani play

Za příkazem vždy následuje námi vymyšlené unikátní jméno elementu a upřesňující parametry. Příkaz new vytváří nové elementy uvedeného typu (broadcast, vod, schedule), volitelně zde mohou následovat parametry, které dodatečně upravujeme příkazem setup. Kromě parametru play, který spouští definovaný zdroj, jsou u příkazu control přípustné ještě rozkazy stop, pause a seek s procentuálním vyjádřením, kam se přesunout v rámci aktuálně přehrávaného zdroje.

Další, v příkladu nepoužité, příkazy jsou del pro zrušení elementu, show pro výpis aktuální konfigurace a dvojice save & load pro uložení a nahrání aktuální konfigurace VLM. Zde je vhodné poznamenat, že konfiguraci VLM lze ze souboru nahrát již při startu přehrávače za pomoci parametru vlm-conf. Konečně výpis všech příkazů lze získat po zadání help.

Parametry zdrojů typu broadcast

Vraťme se k příkazu setup, který si zaslouží podrobnější rozbor parametrů. Začněme těmi, které se týkají médií, tj. elementů broadcast a (částečně) vod:

Příklad včetně výpisu příkazu show a vymazání vytvořeného elementu:

new ukazky broadcast enabled
setup ukazky loop
setup ukazky input dvdsimple:// input trailer.mov
setup option dvd=/dev/dvdrecorder
setup ukazky output #std{access=udp,mux=ts,dst=@239.255.0.101}
control ukazky play
show ukazky
show
  ukazky
    type : broadcast
    enabled : yes
    loop : yes
    inputs
      dvdsimple://
      trailer.mov
    output : #std{access=udp,mux=ts,dst=@239.255.0.101}
    options
      dvd=/dev/dvdrecorder
    instances
      default : playing
control ukazky stop
del ukazky

Použití plánovače

U elementu schedule lze nastavovat parametry týkající se časového rozvrhu událostí:

Příklad plného využití všech možností plánovače:

new film broadcast enabled
setup film input film.avi
setup film output #std{access=http,mux=ts,dst=192.168.0.100:8087} 
new pust_film schedule enabled
setup pust_film date 2006/12/1-12:00:00
setup pust_film period 0/0/1-0:0:0
setup pust_film repeat 6
setup pust_film append control film play

Film bude spuštěn poprvé 1. prosince v poledne a pak ve stejnou dobu po šest následujících dní.

Zájemci, kteří chtějí využít VLC ke streamování a nahrávání pořadů digitálního televizního vysílání, se mohou inspirovat tímto konfiguračním souborem VLM.

Video na přání

Konečně se dostáváme ke slibovanému videu na přání. Z povahy zdroje se jedná o směrové vysílání k uživateli, který si toto vysílání vyžádal a který si jej také řídí za pomoci protokolu RTSP. U elementů vod nelze zapnout opakování pomocí volby loop, nespecifikuje se výstup a nelze použít příkaz control; zřízení videa na přání ve VLM se nám tak redukuje na:

new na_prani vod enabled input film.avi

Adresu, na které bude VLC naslouchat požadavkům na videa na přání, je nutno zadat již při startu přehrávače pomocí parametru rtsp-host:

vlc -I telnet --rtsp-host 192.168.0.100:8554

Ve výchozím nastavení se naslouchá na všech rozhraních (lze zadat jako 0.0.0.0) na portu 554. Volitelně lze také omezit počet uživatelů, kteří mohou využívat služby videa na přání, parametrem rtsp-throttle-users. Video si lze spustit zadáním adresy, která se skládá z adresy serveru a cesty odpovídající názvu elementu vod, v našem případě tedy takto:

vlc rtsp://192.168.0.100:8554/na_prani

A to je vlastně vše. Seriál o VLC končí, vývoj tohoto přehrávače a jeho možnosti však ne. Pro další inspiraci i oboustrannou podporu zamiřte na webové stránky projektu VideoLan, uživatelské fórum a Wiki.

Seriál VLC (dílů: 6)

První díl: VideoLAN Client - 1 (instalace a ovládání), poslední díl: VLC - 6 (správce vysílání).
Předchozí díl: VLC - 5 (pokročilé streamování)

Související články

VideoLAN Client - 1 (instalace a ovládání)
VLC - 2 (přehrávání multimédií)
VLC - 3 (filtry a titulky)
VLC - 4 (začínáme streamovat)
VLC - 5 (pokročilé streamování)
Na co se často ptáme: MPlayer
Na co se často ptáme: ALSA
Jak vytvořit vlastní DVD pod Linuxem
Extra multimediální systém XMMS
GNUsound 0.6
GJay - trochu neobvyklý jukebox
KRadio
Pár postřehů k VLC
TVtime - tak trochu jiná televize
Přehrávání DVD pod Linuxem
Ripování DVD

Další články z této rubriky

Linuxové foto novinky: nejen darktable 2.2 a Rawtherapee 5
Linuxové foto novinky: GIMP konečně prolomil 8bit mez
DLNA v praxi: Android
Technologie DLNA na Linuxu v praxi – PS3 Media Server
Technologie DLNA na Linuxu v praxi – 1

Diskuse k tomuto článku

30.10.2006 20:02 Stanik
Rozbalit Rozbalit vše Re: VLC - 6 (správce vysílání)
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
By me zajimalo, kdyz uz to umi streamovat multicast, jak se s multicastem poprat. Zkousel jsem to s mrouted, pimd, xorp a stejne me ten multicast nejede. Nevite nekdo o nejakem zdroji informaci ? Jinak dik peknou serii clanku.
7.11.2006 17:34 robert.mil
Rozbalit Rozbalit vše Re: VLC - 6 (správce vysílání)
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Dobry den, nezkouseli jste nekdo streamovat mpeg soubor jako VOD? Jde mi o to, ze streamovani funguje vyborne, ale pouze pokud je klient opet VLC. Jiny prehravac RTSP stream neprehraje. Trochu jsem se po tom pidil a nasel par lidi, kteri maji stejny problem. Jako klienta pouzivam stb Amino 110H, ktery je doporucovan primo VLC, ale ani tento si s RTSP neporadi. Z logu STB i z etheralu je videt, ze nerozpozna (nenajde) RTSP stream. Jen dodam, ze se stejnym nastavenim a VLC klientem vse funguje. Diky za jakoukoliv odpoved.
2.1.2007 12:41 mutex
Rozbalit Rozbalit vše Re: VLC - 6 (správce vysílání)
nevim nakolik to s tim souvisi , ale prave je aktivni bug, ohledne toho ,ze napriklad darwin streaming server ocekava jine hlavicky nez co vlc pro rtsp generuje , jedna se o data v SDP popisu

Quentar
29.9.2007 02:19 Mirek
Rozbalit Rozbalit vše Re: VLC - 6 (správce vysílání)
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Zdravím Vás..

článek je super!

Bohužel jsem nepřišel na to,jak streamovat skrze VLC v mé Lan síti.

Mám kartu DVB-S Skystar2, phoenix čtečku a dekod.kartu gital.

Pro streamování požívám kaffeine + sc-plugin,tam stream dvou programů (Nova,Public TV).

Ve VLC pokud použiji jako input source: udp port 1234 a můžu oba programy přepínat pomocí nabídky Navigace.

Potřeboval bych následující:

vlc stream server,který by prijímal v UDP a vysílal v http každý program zvlášt na jinem portu

1)dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8080},select="program=9002" 2)dst=std{access=http,mux=ts,dst=:8081},select="program=9004"

Už jsem z toho zoufalý, mohl by mi někdo napsat přesný zápis v příkaz.řádku?

Díky!!
8.7.2009 14:57 Lordrak
Rozbalit Rozbalit vše Re: VLC - 6 (správce vysílání)
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin

Ahoj, hezký seriál, ale podle popisu nechápu, co mám do vlc zadat pro stream RTSP

koukal jsem na příklad, ale z toho není zřejmé, co zadat do parametru 1. dst  a jak a kam se generuje sdp v 2. dst.

vlc pisnicka.mp3 --sout '#rtp{dst=239.255.0.101, sdp=rtsp://192.168.0.100:8080/pisnicka.sdp}'

co je za adresu 239.255.0.101 a jak jste na ní přišli?

a tady u té si vlc samo  vytvoří server? rtsp://192.168.0.100:8080/pisnicka.sdp

dík


 

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.