Portál AbcLinuxu, 24. leden 2020 03:33

Týden na ScienceMag.cz: Molekulární elektronické obvody

26. 7. 2019 | Redakce
Články - Týden na ScienceMag.cz: Molekulární elektronické obvody  

Mohou být feromagnetické materiály kapalné? Nejnovější trendy v bezdrátových technologiích. Co to jsou temné hvězdy? Co se stane ve světě tvořeném pouze fotony? Kompresní algoritmy, terraformace Marsu, vznik exoměsíců, kanibalismus a archeologie THC.

Poprvé připraveny feromagnetické kapaliny

Speciální 3D tiskárny umožňují tisk feromagnetických kapalin, nanočástic oxidů železa rozptýlených v kapalině. Vědci z Berkley Lab uvádějí, že výsledkem by mohly být např. různé flexibilní částice, které by se lépe dokázaly pohybovat v lidském těle a zde sloužit pro léčbu i diagnostiku.

Hvězdy z temné hmoty a černé díry v centrech galaxií

Temné hvězdy jsou temné nikoliv proto, že by nezářily, ale kvůli tomu, že jejich značnou část tvoří temná hmota. Anihilace temné hmoty jim rovněž dodává energii – na rozdíl od jaderné fúze v hvězdách klasických.

Krok k molekulárním obvodům

Připojení molekuly ke zdrojové a odtokové elektrodě se uskutečňuje pomocí chemických vazeb vytvořených mezi propojovacími funkčními skupinami na molekule (linkery) a atomy zlatých elektrod. Vlastnosti spoje (včetně důležité vodivosti) jsou silně ovlivněny detaily geometrie vazby.

Svět fotonů, tepelná smrt vesmíru a velký třesk

Podle převládající kosmologie vesmír směřuje do stavu tepelné smrti, kdy vychladlá hmota bude po vypaření černých děr nejen rozptýlena, ale dokonce i zanikne a v prázdném prostoru zbudou jen nízkoenergetické fotony. Jak takovou představu skloubit s myšlenkou cyklického vesmíru?

Budoucnost bezdrátových technologií: bezdrátové napájení

V2X: Vehicle to Everything. Milimetrové vlny. Bezdrátové smysly. Sítě se zpětným rozptylem. LPWA. Analytici společnosti Gartner sestavili žebříček deseti nejdůležitějších trendů v oblasti bezdrátových sítí. Několik nových technologií umožňuje nabíjení zařízení na vzdálenost až jednoho metru, nebo přes silnější překážku, jako je deska stolu.

Krátce

Izolační aerogel pro terraformaci Marsu. Než se snažit změnit klima na celé planetě, nestálo by za to zkusit to na Marsu nejdřív v menším měřítku?

Pozorujeme vznik exoměsíce v přímém přenosu? Astronomové už hezkých pár let studují disk z prachu a plynu, který obklopuje asi 5 milionů let starou hvězdu PDS 70.

Tak jako je to s kanibalismem – vyplácí se, nebo ne? Lidé mají být pro jiné lidi jako kořist výhodní, a také prý v Atapuerce před stovkami tisíc let byli konzumováni častěji, než by odpovídalo čistě jejich hustotě.

Jak obchod s cínem v době bronzové utvářel civilizaci. Arzénové a cínové bronzy. Hedvábné nebo cínové cesty? (úryvek z knihy Václav Cílek, Martin Majer, Lukáš Falteisek a kolektiv: Podzemní památky středních Čech)

Gen Prdm9 a neplodnost. České myši (a čeští genetici) pomáhají poznávat tajemství štěpení DNA při tvorbě spermií.

Z dějin konopí: Objeveny nejstarší doklady o využívání omamných účinů THC. Konopí seté se začalo pěstovat někdy kolem roku 4000 př. n. l., jako olejnina a materiál pro výrobu vláken. Co ale znalost tetrahydrokanabinolu pro jeho psychoaktivní účinky?

Nová metoda klasifikace nádorů prsu. Dnes lékaři pro stanovení konkrétního typu nádoru využívají převážně stanovení přítomnosti několika konkrétních bílkovin v nádorové tkáni.

Jak vznikají nové druhy rostlin? Příklad hybridního pýru. U rostlin, na rozdíl od živočichů, dochází nezřídka ke křížení mezi druhy…

Lepší implementace kompresních algoritmů. CESNET a FIT ČVUT získaly americký patent na kompresi pomocí rozptylových (hashovacích) tabulek v FPGA.

Proti evropským restrikcím na CRISPR. Přední čeští vědci se připojují ke svým kolegům. Žádají EU o povolení moderních metod úpravy genomu rostlin.

Pavel Houser

Další články z této rubriky

Týden na ITBiz: CES 2020
Týden na ScienceMag.cz: Kvantové počítače a triony
Týden na ITBiz: Kontrola privilegovaných účtů je klíčovým prvkem bezpečnosti IT
Týden na ScienceMag.cz: Supravodivost a topologické izolátory
Týden na ITBiz: Robertsův zákon zvyšování přenosové rychlosti

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.