Portál AbcLinuxu, 4. červenec 2020 20:29

Týden na ScienceMag.cz: Otec parašutismu žil v Praze

19. 1. 2017 | Redakce
Články - Týden na ScienceMag.cz: Otec parašutismu žil v Praze  

Analýza krystalů, programování robotiky, supramolekulární chemie, spory o vznik Měsíce, hudba v mozku, pruhy zeber, syfilis a virus HIV. A na dvoře Rudolfa II. žili nejen alchymisté.

Čeští vědci na titulní stránce časopisu Science

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR se podíleli na vývoji nové metody pro analýzu mikro a nanokrystalů. Vyšlo se z moderní, dnes nicméně běžné techniky analýzy rozptylu elektronů na krystalech. Nový postup však umožňuje zjistit mnohem více detailů, a to včetně přesného umístění vodíkových (tj. nejlehčích) atomů. Metoda byla úspěšně demonstrována na paracetamolu a hlinitofosforečnanu kobaltnatém.

Robotika v Matlabu a Simulinku

Na zjednodušenie tvorby robotických aplikácií bola vytvorená skupina nástrojov, knižníc a software, ktorý sa všeobecne označuje ako Robot Operating System (ROS). Spoločnosť MathWorks vytvorila nadstavbu výpočtového prostredia MATLAB a Simulink, ktorá sprístupňuje možnosti ROSu pre vývojárov robotických aplikácií – Robotics System Toolbox.

Jak spojit i souhlasně nabité ionty

Supramolekulární chemie umožňuje připravovat látky, které by podle klasických pouček snad ani neměly existovat. Tak lze k sobě např. připlácnout dva síranové anionty (oba souhlasně záporně nabité, a tudíž se elektricky odpuzující). Používá se při tom dost složitých struktur z organických látek, které vzniklý podivný útvar stabilizují. Metody tohoto typu by se prý mohly používat k oddělování specifických aniontů z roztoků, příprava podobných sloučenin je ovšem zajímavá i sama o sobě.

Debata o vzniku Měsíce není u konce

Předpokládáme, že náš Měsíc vznikl po impaktu tělesa velikosti Marsu. Nemohlo být ale takových srážek víc, s menšími tělesy, a Měsíc jako celek by se pak zformoval až z menších útvarů? Jak mezi oběma teoriemi experimentálně rozlišit? Můžeme využít třeba toho, že známe počty měsíců u sousedních planet Sluneční soustavy? (Poznámka: teorií o vzniku Měsíce vzniklo více, ale v poslední době se zdálo, že debata je uzavřena ve prospěch scénáře o srážce Země s planetou velikosti Marsu.)

Záplava komet na noční obloze – za milion let

Sluneční soustavu čeká přibližně za 1,35 milionů let blízké setkání s hvězdou Gliese 710, která proletí ve vzdálenosti asi 13 000 AU. Stane se tak nejjasnější hvězdou noční oblohy. A co setkání vyvolá dále? Určitě rozkolísá tělesa v Oortově mračnu a mnohé komety odtud zamíří k Zemi. Gliese 710 nám odhadem bude posílat zhruba 10 dlouhoperiodických komet ročně, a to po dobu 3 až 4 milionů let.

Kde se vzaly viry

Nové výsledky a z nich vyplývající zamyšlení nad evolucí virů. Můžeme ji vůbec rozumně sledovat? Kdy se jednotlivé skupiny virů objevily? A jak je to konkrétně s retroviry, k nimž patří mj. známý HIV? Možná, že celá evoluce obratlovců a vlastnosti naší imunity souvisejí s retroviry víc, než jsme si dosud mysleli. (Poznámka: Vyplývá z předpokládané dlouhé koevoluce něco o metodách boje s retroviry? Bezprostředně asi ne.)

Neurologie hudby

Mnohým lidem přijde, že hudba je prostě o ničem. Nyní se zřejmě poodhalila neurologie stojící za tímto jevem. Příslušné poškození (nebo se tomu nedá říkat poškození?) asi souvisí mj. s nedostatečným spojením mezi emočními centry v mozku a centry pro vnímání zvuku. Dotyčný tedy není hluchý a i jinak normálně vnímá emoce, pouze se mu tyto dvě věci nepropojují. (Poznámka: Takto řečeno to ovšem vypadá jako hodně extrémní zjednodušení. Určitě můžu mít nezájem o hudbu a třeba vrtačku od souseda emočně vnímat v plné síle.)

Krátce

Průmyslové znečištění prý začalo s chalkolitem. Pravidelná tavba měděných rud na určitém místě nakonec dokázala vytvořit toxické koncentrace řady látek v širém okolí. Nicméně počátek doby kovů s sebou nesl hodně pozitiv.

Proč mají zebry pruhy? Kvůli lvům či mouchám? Oddanost vědě, posedlost řešením problému. Biolog žil se zebrami 10 let a dokonce se za ně převlékal.

Výročí: 400 let od seskoku padákem. Když pomineme Leonarda da Vinci, který přišel snad na všechno, „otcem parašutismu“ byl Faust Vrančić. 15 let žil v Praze na dvoře Rudolfa II. Celkem vzato pak méně překvapuje, že při svém pokusu zahynul…

Po zářijové havárii úspěch: Falcon 9 splnil úkol. Společnost SpaceX chce letos vyslat na oběžnou dráhu 27 raket.

Vědci z MU zmapovali původce syfilis. Vyplývá z toho i imunita vůči různým antibiotikům, na základě detailní znalosti jednotlivých kmenů by se mohlo začít pracovat i na vývoji vakcíny.

Nejstarší Španělé nevařili. Obyvatelé Španělska z doby před 1,2 miliony let ještě neznali oheň. Byla tato technologie např. ztracena při první migraci z Afriky, nebo v té době ještě vůbec nebyla objevena? (Přitom by bylo logické zrovna oheň a migraci do chladnějších oblastí dávat do souvislosti.)

Pavel Houser

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.