Portál AbcLinuxu, 5. červenec 2020 13:07

Nový hw - bugy

29.7.2018 22:19 | Přečteno: 3280× | hw | poslední úprava: 31.7.2018 19:11

Blog o chybách v novom hw.

Úvod

Chyby v hw sú častý problém v sfére počítačov. Niektoré chyby sú spôsobené neumyselnou chybou. Niektoré obyčajným šetrením na vývoji.

Chyby na úrovni sw sú tiež časté ale je ich možné vyriešiť aktualizáciou jadra.

Chyby

Náhle vypadnutie podporovaného rozlíšenia.

Pod pojmom vypadnutia rozlíšenia rozumieme stav v ktorom podporované rozlíšenie nie je možné nastaviť. Tento jav nastal pri prebudení z uzamknutia obrazovky tesne pred uzamknutím.

Vypis z dmesg

2018-07-30T17:48:27.511869+02:00 kernel: [ 8735.807682] [drm:atom_op_jump
 [amdgpu]] *ERROR* atombios stuck in loop for more than 5secs aborting
2018-07-30T17:48:27.511916+02:00 kernel: [ 8735.807712] [drm:amdgpu_atom_
execute_table_locked [amdgpu]] *ERROR* atombios stuck executing C06C (len 1364, WS 0, PS 0) @ 0xC2AC

Pád procesu amdgpu

Pád procesu nastal pri pokuse o prebudenie z uzamknutej obrazovky s následným odpojením grafického výstupu. Systém bol bez akejkoľvek možnosti prepnutia na tty.

Vypis z dmesg

2018-07-29T15:33:13.104286+02:00 kernel: [ 9900.374454] ------------[ cut here ]------------
2018-07-29T15:33:13.104317+02:00 kernel: [ 9900.374456] refcount_t: increment on 0; use-after-free.
2018-07-29T15:33:13.104320+02:00 kernel: [ 9900.374492] WARNING: CPU: 2 PID: 16557 at /build/linux-hvYKKE/linux-4.17.8/lib/refcount.c:153 refcount_inc+0x27/0x30
2018-07-29T15:33:13.104322+02:00 kernel: [ 9900.374493] Modules linked in: pci_stub vboxpci(O) vboxnetadp(O) vboxnetflt(O) vboxdrv(O) xt_tcpudp xt_conntrack iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_conntrack iptable_filter binfmt_misc eeepc_wmi asus_wmi sparse_keymap rfkill wmi_bmof dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c amdkfd amdgpu edac_mce_amd kvm_amd snd_hda_codec_realtek ccp snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_generic rng_core kvm snd_hda_intel snd_hda_codec chash gpu_sched ttm snd_hda_core drm_kms_helper drm snd_hwdep snd_pcm sg snd_timer wmi shpchp irqbypass sp5100_tco snd i2c_algo_bit evdev crct10dif_pclmul crc32_pclmul serio_raw ghash_clmulni_intel soundcore pcspkr k10temp fam15h_power video button acpi_cpufreq parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache
2018-07-29T15:33:13.104325+02:00 kernel: [ 9900.374538] jbd2 crc32c_generic fscrypto ecb dm_mod sr_mod cdrom sd_mod hid_generic uas usbhid usb_storage hid crc32c_intel i2c_piix4 xhci_pci aesni_intel xhci_hcd ahci aes_x86_64 crypto_simd libahci cryptd glue_helper libata scsi_mod usbcore r8169 mii usb_common gpio_amdpt gpio_generic
2018-07-29T15:33:13.104327+02:00 kernel: [ 9900.374559] CPU: 2 PID: 16557 Comm: Xorg Tainted: G      O   4.17.0-0.bpo.1-amd64 #1 Debian 4.17.8-1~bpo9+1
2018-07-29T15:33:13.104329+02:00 kernel: [ 9900.374560] Hardware name: System manufacturer System Product Name/PRIME A320M-K, BIOS 3401 12/04/2017
2018-07-29T15:33:13.104331+02:00 kernel: [ 9900.374562] RIP: 0010:refcount_inc+0x27/0x30
2018-07-29T15:33:13.104332+02:00 kernel: [ 9900.374563] RSP: 0018:ffffabc6088279f0 EFLAGS: 00010282
2018-07-29T15:33:13.104334+02:00 kernel: [ 9900.374564] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff928eaae9b000 RCX: 0000000000000006
2018-07-29T15:33:13.104336+02:00 kernel: [ 9900.374564] RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000092 RDI: ffff928f0a696730
2018-07-29T15:33:13.104338+02:00 kernel: [ 9900.374565] RBP: ffff928eaae9a400 R08: 0000000000000001 R09: 00000000000003b1
2018-07-29T15:33:13.104340+02:00 kernel: [ 9900.374565] R10: ffffabc608827b70 R11: 00000000000003b1 R12: ffffabc608827a30
2018-07-29T15:33:13.104341+02:00 kernel: [ 9900.374566] R13: 0000000000000000 R14: ffff928f0387f000 R15: 0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104342+02:00 kernel: [ 9900.374567] FS: 00007fad3c0b3a40(0000) GS:ffff928f0a680000(0000) knlGS:0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104344+02:00 kernel: [ 9900.374569] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
2018-07-29T15:33:13.104345+02:00 kernel: [ 9900.374569] CR2: 0000563ae8a55ff0 CR3: 000000005e5a8000 CR4: 00000000001406e0
2018-07-29T15:33:13.104347+02:00 kernel: [ 9900.374570] Call Trace:
2018-07-29T15:33:13.104348+02:00 kernel: [ 9900.374685] dc_create_stream_for_sink+0x4e/0x190 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104350+02:00 kernel: [ 9900.374723] create_stream_for_sink+0x6d/0x5f0 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104351+02:00 kernel: [ 9900.374758] ? amdgpu_dm_connector_mode_valid+0x62/0x1f0 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104353+02:00 kernel: [ 9900.374785] ? drm_mode_connector_list_update+0xb3/0x1b0 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104354+02:00 kernel: [ 9900.374817] amdgpu_dm_connector_mode_valid+0x62/0x1f0 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104356+02:00 kernel: [ 9900.374832] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x52a/0x6f0 [drm_kms_helper]
2018-07-29T15:33:13.104358+02:00 kernel: [ 9900.374843] drm_mode_getconnector+0x2ea/0x320 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104359+02:00 kernel: [ 9900.374853] ? drm_mode_connector_property_set_ioctl+0x60/0x60 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104360+02:00 kernel: [ 9900.374860] drm_ioctl_kernel+0x67/0xb0 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104362+02:00 kernel: [ 9900.374868] drm_ioctl+0x2c5/0x360 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104363+02:00 kernel: [ 9900.374877] ? drm_mode_connector_property_set_ioctl+0x60/0x60 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104365+02:00 kernel: [ 9900.374899] amdgpu_drm_ioctl+0x49/0x80 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104367+02:00 kernel: [ 9900.374901] do_vfs_ioctl+0xa2/0x620
2018-07-29T15:33:13.104368+02:00 kernel: [ 9900.374904] ? handle_mm_fault+0xfc/0x1f0
2018-07-29T15:33:13.104370+02:00 kernel: [ 9900.374905] ksys_ioctl+0x70/0x80
2018-07-29T15:33:13.104371+02:00 kernel: [ 9900.374907] __x64_sys_ioctl+0x16/0x20
2018-07-29T15:33:13.104372+02:00 kernel: [ 9900.374909] do_syscall_64+0x55/0x110
2018-07-29T15:33:13.104374+02:00 kernel: [ 9900.374912] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x44/0xa9
2018-07-29T15:33:13.104375+02:00 kernel: [ 9900.374914] RIP: 0033:0x7fad39a9edd7
2018-07-29T15:33:13.104377+02:00 kernel: [ 9900.374915] RSP: 002b:00007ffff3b59438 EFLAGS: 00003246 ORIG_RAX: 0000000000000010
2018-07-29T15:33:13.104378+02:00 kernel: [ 9900.374916] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000563ae8a4d510 RCX: 00007fad39a9edd7
2018-07-29T15:33:13.104380+02:00 kernel: [ 9900.374917] RDX: 00007ffff3b59470 RSI: 00000000c05064a7 RDI: 000000000000000e
2018-07-29T15:33:13.104382+02:00 kernel: [ 9900.374918] RBP: 00007ffff3b59470 R08: 0000563ae8a52640 R09: 0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104383+02:00 kernel: [ 9900.374918] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000003246 R12: 00000000c05064a7
2018-07-29T15:33:13.104384+02:00 kernel: [ 9900.374919] R13: 000000000000000e R14: 00007ffff3b59470 R15: 000000000000000e
2018-07-29T15:33:13.104386+02:00 kernel: [ 9900.374920] Code: 00 00 00 00 e8 ab ff ff ff 84 c0 74 02 f3 c3 80 3d cd 82 d4 00 00 75 f5 48 c7 c7 a0 1c 87 a4 c6 05 bd 82 d4 00 01 e8 69 c8 cc ff <0f> 0b c3 66 0f 1f 44 00 00 8b 06 83 f8 ff 74 39 31 c9 39 f8 89 
2018-07-29T15:33:13.104388+02:00 ernel: [ 9900.374940] ---[ end trace 413eb98ff53052c6 ]---
2018-07-29T15:33:13.104389+02:00 kernel: [ 9900.374965] ------------[ cut here ]------------
2018-07-29T15:33:13.104391+02:00 kernel: [ 9900.374965] refcount_t: underflow; use-after-free.
2018-07-29T15:33:13.104392+02:00 kernel: [ 9900.374984] WARNING: CPU: 2 PID: 16557 at /build/linux-hvYKKE/linux-4.17.8/lib/refcount.c:187 refcount_sub_and_test+0x3e/0x50
2018-07-29T15:33:13.104394+02:00 kernel: [ 9900.374985] Modules linked in: pci_stub vboxpci(O) vboxnetadp(O) vboxnetflt(O) vboxdrv(O) xt_tcpudp xt_conntrack iptable_nat nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat nf_conntrack iptable_filter binfmt_misc eeepc_wmi asus_wmi sparse_keymap rfkill wmi_bmof dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c amdkfd amdgpu edac_mce_amd kvm_amd snd_hda_codec_realtek ccp snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_generic rng_core kvm snd_hda_intel snd_hda_codec chash gpu_sched ttm snd_hda_core drm_kms_helper drm snd_hwdep snd_pcm sg snd_timer wmi shpchp irqbypass sp5100_tco snd i2c_algo_bit evdev crct10dif_pclmul crc32_pclmul serio_raw ghash_clmulni_intel soundcore pcspkr k10temp fam15h_power video button acpi_cpufreq parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 ext4 crc16 mbcache
2018-07-29T15:33:13.104396+02:00 debian kernel: [ 9900.375012] jbd2 crc32c_generic fscrypto ecb dm_mod sr_mod cdrom sd_mod hid_generic uas usbhid usb_storage hid crc32c_intel i2c_piix4 xhci_pci aesni_intel xhci_hcd ahci aes_x86_64 crypto_simd libahci cryptd glue_helper libata scsi_mod usbcore r8169 mii usb_common gpio_amdpt gpio_generic
2018-07-29T15:33:13.104398+02:00 kernel: [ 9900.375024] CPU: 2 PID: 16557 Comm: Xorg Tainted: G    W O   4.17.0-0.bpo.1-amd64 #1 Debian 4.17.8-1~bpo9+1
2018-07-29T15:33:13.104400+02:00 kernel: [ 9900.375025] Hardware name: System manufacturer System Product Name/PRIME A320M-K, BIOS 3401 12/04/2017
2018-07-29T15:33:13.104402+02:00 kernel: [ 9900.375026] RIP: 0010:refcount_sub_and_test+0x3e/0x50
2018-07-29T15:33:13.104404+02:00 kernel: [ 9900.375027] RSP: 0018:ffffabc608827b48 EFLAGS: 00010282
2018-07-29T15:33:13.104405+02:00 kernel: [ 9900.375028] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff928eaae9a400 RCX: 0000000000000006
2018-07-29T15:33:13.104407+02:00 kernel: [ 9900.375029] RDX: 0000000000000007 RSI: 0000000000000086 RDI: ffff928f0a696730
2018-07-29T15:33:13.104408+02:00 kernel: [ 9900.375029] RBP: ffff928e7b1d8b00 R08: 0000000000000001 R09: 00000000000003de
2018-07-29T15:33:13.104409+02:00 kernel: [ 9900.375030] R10: ffffabc608827b70 R11: 00000000000003de R12: 00000000ffffffff
2018-07-29T15:33:13.104411+02:00 kernel: [ 9900.375030] R13: ffff928f0387f310 R14: ffff928e7b1d8b00 R15: 0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104412+02:00 kernel: [ 9900.375032] FS: 00007fad3c0b3a40(0000) GS:ffff928f0a680000(0000) knlGS:0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104414+02:00 kernel: [ 9900.375032] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
2018-07-29T15:33:13.104415+02:00 kernel: [ 9900.375033] CR2: 0000563ae8a55ff0 CR3: 000000005e5a8000 CR4: 00000000001406e0
2018-07-29T15:33:13.104417+02:00 kernel: [ 9900.375034] Call Trace:
2018-07-29T15:33:13.104419+02:00 kernel: [ 9900.375066] dc_sink_release+0x15/0x40 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104420+02:00 kernel: [ 9900.375097] dc_stream_release+0x29/0x50 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104422+02:00 kernel: [ 9900.375130] amdgpu_dm_connector_mode_valid+0xb2/0x1f0 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104423+02:00 kernel: [ 9900.375137] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x52a/0x6f0 [drm_kms_helper]
2018-07-29T15:33:13.104425+02:00 kernel: [ 9900.375146] drm_mode_getconnector+0x2ea/0x320 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104427+02:00 kernel: [ 9900.375155] ? drm_mode_connector_property_set_ioctl+0x60/0x60 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104429+02:00 kernel: [ 9900.375162] drm_ioctl_kernel+0x67/0xb0 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104430+02:00 kernel: [ 9900.375169] drm_ioctl+0x2c5/0x360 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104432+02:00 kernel: [ 9900.375177] ? drm_mode_connector_property_set_ioctl+0x60/0x60 [drm]
2018-07-29T15:33:13.104433+02:00 kernel: [ 9900.375199] amdgpu_drm_ioctl+0x49/0x80 [amdgpu]
2018-07-29T15:33:13.104435+02:00 kernel: [ 9900.375201] do_vfs_ioctl+0xa2/0x620
2018-07-29T15:33:13.104436+02:00 kernel: [ 9900.375203] ? handle_mm_fault+0xfc/0x1f0
2018-07-29T15:33:13.104438+02:00 kernel: [ 9900.375204] ksys_ioctl+0x70/0x80
2018-07-29T15:33:13.104439+02:00 kernel: [ 9900.375205] __x64_sys_ioctl+0x16/0x20
2018-07-29T15:33:13.104440+02:00 kernel: [ 9900.375206] do_syscall_64+0x55/0x110
2018-07-29T15:33:13.104442+02:00 kernel: [ 9900.375207] entry_SYSCALL_64_after_hwframe+0x44/0xa9
2018-07-29T15:33:13.104443+02:00 kernel: [ 9900.375208] RIP: 0033:0x7fad39a9edd7
2018-07-29T15:33:13.104445+02:00 kernel: [ 9900.375209] RSP: 002b:00007ffff3b59438 EFLAGS: 00003246 ORIG_RAX: 0000000000000010
2018-07-29T15:33:13.104446+02:00 kernel: [ 9900.375210] RAX: ffffffffffffffda RBX: 0000563ae8a4d510 RCX: 00007fad39a9edd7
2018-07-29T15:33:13.104447+02:00 kernel: [ 9900.375211] RDX: 00007ffff3b59470 RSI: 00000000c05064a7 RDI: 000000000000000e
2018-07-29T15:33:13.104449+02:00 kernel: [ 9900.375211] RBP: 00007ffff3b59470 R08: 0000563ae8a52640 R09: 0000000000000000
2018-07-29T15:33:13.104450+02:00 kernel: [ 9900.375212] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000003246 R12: 00000000c05064a7
2018-07-29T15:33:13.104463+02:00 kernel: [ 9900.375212] R13: 000000000000000e R14: 00007ffff3b59470 R15: 000000000000000e
2018-07-29T15:33:13.104465+02:00 kernel: [ 9900.375213] Code: c9 75 0c f0 0f b1 16 75 27 85 d2 0f 94 c0 c3 80 3d 85 82 d4 00 00 75 15 48 c7 c7 d0 1c 87 a4 c6 05 75 82 d4 00 01 e8 22 c8 cc ff <0f> 0b 31 c0 c3 83 f8 ff 75 bf eb f6 66 0f 1f 44 00 00 48 89 fe 

Záver

V prípade opakovania chýb prejdem späť na nižšiu verziu jadra.

Aktualizácia

Pravdepodobne boli tieto problémy spôsobené novým jadrom v backport repozitári. Vrátil som predchádzajúcu verziu jadra.

Z dôvodu, že firmvér apu je v nonfree repozitári, tak nemá zmysel hlásiť chybu distribúcii.

Upravy

       

Hodnocení: 12 %

        špatnédobré        

Tiskni Sdílej: Linkuj Jaggni to Vybrali.sme.sk Google Del.icio.us Facebook

Komentáře

Nástroje: Začni sledovat (0) ?Zašle upozornění na váš email při vložení nového komentáře. , Tisk

Vložit další komentář

29.7.2018 23:02 pc2005 | skóre: 38 | blog: GardenOfEdenConfiguration | liberec
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Nechceš zkusit udělat bisekci kernelu?
Intel meltdown a = arr[x[0]&1]; karma | 帮帮我,我被锁在中国房
30.7.2018 11:00 GeorgeWH | skóre: 40
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000697945639/a7eeae038851851a2b0507cca1917b04.jpeg
30.7.2018 11:19 pc2005 | skóre: 38 | blog: GardenOfEdenConfiguration | liberec
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
V každém případě tohle není hw bug, ale nějaká chybka v driveru. Nejspíš dal někdo free do špatný větve podmínky. To bude opravený rychle (když to nahlásíš tak ti rovnou možná i pošlou patch).
Intel meltdown a = arr[x[0]&1]; karma | 帮帮我,我被锁在中国房
30.7.2018 14:02  
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Blog o chybách v novom hw
... ve skutečnosti blog o ovladačích
30.7.2018 15:06 V.
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Odpovědět | Sbalit | Link | Blokovat | Admin
Ale jo, i tohle sem patří, takové tvítnutí. Aspoň někdo je paličatý a pro něj objev zveřejní a nese kůži svou na trh.
I to je cesta, jak psavce přivést k psaní, ke ztracení ostychu a tak.
30.7.2018 18:03 mimi.vx | skóre: 37 | blog: Mimi.VX | Praha
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy

pro bugy existuje bugzilla.

 

pokud chce plakat at de do hospody

USE="-gnome -kde";turris
30.7.2018 18:48 V.
Rozbalit Rozbalit vše Re: Nový hw - bugy
Akce, reakce ...
Každý je nějaký, něco dělá radši a něčemu se zase vyhýbá.
I ten největší psavec snad nějak začínal, po malých krůčcích. I když asi ne veřejně :-)
Takže tohle je snad ta malá kapička, která přispěje k budoucímu dešti, dešti bohatšího AbcL :-)

Založit nové vláknoNahoru

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.