Portál AbcLinuxu, 8. prosince 2021 10:43

KEY Trainings: Je OpenShift tou správnou volbou?

14.10. | Reklama
Články - KEY Trainings: Je OpenShift tou správnou volbou?  

OpenShift je platforma pro provoz kontejnerů ve firemním prostředí. Usnadňuje standardizaci provozu vašich aplikací a současně zjednodušuje provoz a zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu. Umožňuje vám přidělit vybraná oprávnění např. dodavatelským firmám a mít tak pod kontrolou větší část nebo celý vývojový cyklus aplikací. Současně vám přináší jednotný způsob monitoringu a sběru logů.

OpenShift potkáváme v dnešní době ve většině korporacích, ale začíná se objevovat i v menších firmách. Současně se v menších firmách a neprodukčních prostředích větších firem čím dál častěji potkáváme s OKD (Origin Community Distribution), což je open source verze OpenShiftu, kterou můžeme vývojově zařadit na úroveň CentOS Stream. Jinými slovy krátce předbíhá dění v Enterprise OpenShiftu.

OpenShift je ideální na provoz cloud ready aplikací, tzn. převážně aplikací napsaných jako microservice. OpenShift se naopak nehodí na provoz I/O heavy aplikací a databází.

KEY Trainings

OpenShift do firmy přináší nutnost změny způsobu provozování aplikací. Ve spoustě případů tato změna začíná již ve vývoji. Je poměrně neobvyklé přesouvat stávající legacy aplikace do OpenShiftu bez jejich úprav či přepisu. Aplikace musí být psaná cloud ready způsobem. Jak poznáte, jestli je aplikace cloud ready nebo legacy? Měla by splňovat alespoň těchto 12 principů (zdroj 12factor.net):

Zdrojový kód
Mějte jeden zdrojový kód ve verzovacím systému a mnoho nasazení.
Závislosti
Explicitně deklarujte a izololujte závislosti.
Konfigurace
Konfigurace ukládejte do prostředí.
Podpůrné služby
Nakládejte s podpůrnými službami jako s připojenými zdroji.
Sestavení, vydání, spuštění
Striktně oddělte fáze sestavení, vydání a spuštění.
Procesy
Spouštějte aplikaci jako jeden nebo více bezestavových procesů.
Vazba s portem
Exportujte služby pomocí vazby na port.
Souběh
Škálujte do šířky použitím proces modelu.
Zahoditelnost
Maximalizujte robustnost pomocí rychlého spouštění a korektního vypnutí.
Podobnost Vývoj/Produkce
Udržujte si co nejmenší rozdíly mezi vývojovým, testovacím a produkčním prostředím.
Logy
S logy zacházejte jako s proudy událostí.
Admin procesy
Spouštějte administrativní úlohy jako jednorázové procesy.

OpenShift přináší jako vedlejší výhodu dobrovolnou standardizaci nasazování a provozování aplikací ze strany aplikačních týmů. Díky OpenShiftu se správa IT infrastruktury stává do značné míry komoditní záležitostí. Vedle OpenShiftu stále zůstává prostor pro provoz linuxových serverů pro I/O heavy aplikace a databáze.

OpenShift sám vede k tomu, aby firmy automatizovaly nasazování aplikací. V řadě případů je třeba zkoordinovat nasazování do legacy světa s nasazením do OpenShiftu. Nasazení do legacy světa se často provádí pomocí Ansible playbooků. Ve většině případů s adopcí OpenShiftu do firmy přichází změna práce do agilního/DevOps způsobu. Tím se zrychluje dodání a nasazení aplikací pro business bez většího lidského úsilí a při současném snížení chybovosti.

Ke snížení chybovosti se snaží pomáhat také metodika ITIL, která získává partnera v OpenShiftu, protože je snadné napojit ITIL procesy na technologickou platformu, která po schválení požadavku v rámci ITIL procesu, vykoná potřebné kroky automaticky.

Pokud se chcete o OpenShift dozvědět více doporučuji navštívit unikátní školení společnosti KEY Trainings. Jedná se o kurzy, které kombinují teoretické znalosti s jejich praktickým použitím. Výsledky tohoto přístupu se ukazují jako velice efektivní. Studenti jsou schopni takto nabyté znalosti okamžitě uplatnit v praxi. Ke všem kurzům získáte praktická cvičení vycházející z reálných scénářů z praxe a materiály v českém jazyce. Můžete se také podívat na video, kde popisuji automatizovanou instalaci OpenShiftu.

Autorem článku je Jiří Snopek, IT architekt, odborný IT konzultant a lektor společnosti KEY Trainings se specializací na Open source. Držitel certifikací a ocenění:

KEY Trainings

Další články z této rubriky

GoodOffer24: Originální doživotní klíč Windows 10 Pro pouze 11,63 € + bezplatný upgrade na Windows 11!
GoodOffer24: Originální doživotní klíč Windows 10 Pro pouze 11,63 € + bezplatný upgrade na Windows 11!
Český IT profík – víc než 67 tisíc měsíčně
Red Hat se spolehl na Brno a Prahu
GoodOffer24: Nemáte Windows 11? Vezměte si svůj licenční kód za 12 eur

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.