Portál AbcLinuxu, 6. prosince 2021 14:52

Týden na ScienceMag.cz: Elektronika s elektrony se zápornou hmotností

3.10. | Redakce
Články - Týden na ScienceMag.cz: Elektronika s elektrony se zápornou hmotností  

Podivný model chování elektronů, kupodivu v nijak zvlášť exotických polovodičích. Zrcadlo lape vlhkost i ve vedru. Jak vůbec funguje zhroucení hvězdy? Kromě temné hmoty chybí ve vesmíru i ta běžná.

V polovodičích nového typu mohou mít elektrony zápornou hmotnost

Jak se často uvádí, v grafenu a podobných materiálech se elektrony chovají, jako by měly nulovou efektivní hmotnost. Tím ale podivnosti zdaleka nekončí. V nově připravených nanostrukturách mají mít elektrony rovnou hmotnost zápornou. Elektron se zápornou hmotností by byl např. srážkami naopak urychlován…

Supernova se zhroutila příliš rychle

„Neúspěšná supernova“, zajímavý hypotetický scénář, byl zřejmě zaznamenán v případě události AT2018cow. Ve vzdálenosti asi 200 milionů světelných let došlo v poměrně blízké galaxii k explozi hvězdy, kterou astronomové zaznamenali v roce 2018. Autoři nové studie tvrdí, že jasný výtrysk záření byl způsoben tím, že vnitřek hvězdy se zhroutil a stal se neutronovou hvězdou nebo černou dírou dříve, než mohla vzniknout skutečná, regulérní supernova.

Podivné zrcadlo lape vzdušnou vlhkost i na slunci

Na ETH Zurich nyní přišli s metodou, která nevyžaduje přísun energie a přitom umožňuje čerpat vodu i za dne. Zařízení sestává ze speciálně potažené skleněné tabule, která odráží sluneční záření a současně vyzařuje své vlastní teplo skrz atmosféru do vnějšího prostoru. Tímto způsobem se ochlazuje až 15 °C pod okolní teplotu. Na spodní straně skla pak kondenzuje vodní pára podobně jako v zimě na špatně izolovaném okně.

Těžké hvězdy nevybuchnou jako supernova, ale rovnou se zhroutí do černé díry

Dosud jsme předpokládali, že všechny hvězdy o hmotnosti přibližně 10–40 hmotností Slunce skončí jako supernova (a pak buď jako neutronová hvězda, nebo černá díra), ale nová studie naznačuje, že tomu tak být nemusí. Limit pro supernovu může být nižší.

Krátce

Bratranci a sestřenice se skoro nebrali. V současné době se údajně více než 10 % všech sňatků na světě uzavírá mezi bratranci a sestřenicemi z prvního nebo druhého kolene. A co v dávnější minulosti?

Kde psi přišli k barvám svých kožichů. Dnešní zbarvení psů je samozřejmě výsledkem náhodných změn i selekce po domestikaci, ale z části má ještě mnohem starší původ, dokonce předcházející i vlky.

Hadi málem nepřežili křídové vymírání. Všechny druhy v současnosti žijících hadů se vyvinuly z několika málo druhů, které přežily vymírání na konci křídy. Jinak řečeno, nechybělo mnoho, a hadi by tehdy vymřeli podobně jako (neptačí) dinosauři.

Evropský společný trh konce doby bronzové. Jednotný systém měr a vah se v Evropě prosadil navzdory tomu, že na rozdíl od orientálních říší neexistovala žádná centrální autorita, která by jeho používání mohla vynutit.

V galaktickém větru našli chybějící hmotu, tedy tu normální. Galaxie si mohou se svým okolím vyměňovat hmotu především díky galaktickému větru, který vzniká při explozích hvězd.

Ceny Neuron 2021: Geniální matematik, světový fyzik nebo objevitel nových molekul. Nadační fond Neuron předal Ceny Neuron excelentním českým vědkyním a vědcům.

Jak zajistit, aby se roboti dokázali pohybovat mezi lidmi. Výzkum se opírá o vědecký názor, že pro lidskou inteligenci je naprosto určující, že máme tělo. Poznání je neoddělitelné od fyzického těla a jeho senzorických a motorických systémů.

Měření krevního tlaku v hodinkách Galaxy Watch může pomoci lidem s Parkinsonovou chorobou. Měření krevního tlaku na hodinkách pomáhá účinně zvládat tzv. ortostatickou hypotenzi, tedy akutní stavy nízkého tlaku způsobené nedostatečným stahováním cév.

Poprvé připravili kladně nabité klastry boru. Nové látky vznikají sloučením neutrálních klastrů s elektronově bohatými karbeny a následnou reakcí s kyselinou.

Expanzivní mikroskopie umožňuje sledovat i parazitické prvoky. Při expanzní mikroskopii se vzorky zalijí do gelu, který se následně roztáhne inkubací ve vodě.

Objevili univerzální systém pro dopravu nukleových kyselin do buněk. Schopnost doručovat do buňky molekuly různé velikosti usnadňuje využití systému i ve velmi odlišných genových terapiích.

Unikátní použití karbonového implantátu v páteřní chirurgii. Chirurgové při tomto typu operací běžně používají implantáty z titanu.

Na stopě posledním lovcům a sběračům v českých zemích. Zatímco v pozdním paleolitu byla krajina suchá a holá, v mezolitu se uvažuje o větší vlhkosti i zalesnění.

Žárové zemědělství ve střední Evropě. Riziko velké neúrody je v případě žárového zemědělství relativně nízké ve srovnání s jinými zemědělskými systémy. (úryvek z knihy Václav Cílek, Jiří Hladík a kolektiv: Půda a život civilizací)

Pavel Houser

Další články z této rubriky

Týden na ITBiz: Trh PC roste, dokonce i desktopy
Týden na ScienceMag.cz: První feromagnetický kvazikrystal
Týden na ITBiz: Ani dvoufázové ověření už není zcela bezpečné
Týden na ScienceMag.cz: Baterie s křemíkovou anodou
Týden na ITBiz: Může IT pozitivně ovlivnit emise skleníkových plynů?

Diskuse k tomuto článku

ISSN 1214-1267, (c) 1999-2007 Stickfish s.r.o.